Verenigingen, zeilscholen en verhuurcentra.

voor grootgebruikers zijn er verschillende manieren om JABU’S in te zetten. zo zijn er mogelijkheden tot huur van een aantal Jabu’s voor kortere tijd of lease contracten voor meerdere jaren.

Vaar vanaf 2012 met de Jabu en u bent tot en met 2018 gegarandeerd van uw onderhoud af.
voor de daarop volgende jaren zijn zeer voordelige onderhoudscontracten mogelijk

Voordelen van lease

 • u houdt werkkapitaal vrij om te investeren;
 • uw leencapaciteit wordt niet aangetast;
 • het biedt u bedrijfseconomische en fiscale voordelen;
 • u heeft vaste maandelijkse lasten en u kunt zo flexibeler inspelen op ontwikkelingen in de markt;
 • de betalingstermijnen kunnen worden afgestemd op de cashflow die met het bedrijfsmiddel wordt gegenereerd;
 • betalingstermijnen kunnen een hoog/laag seizoenskarakter volgen;
 • geen additionele zekerheden.
 • hoge inzetbaarheid van middelen vanwege vervanggaranties


En bij operationele lease ook nog:

 • het bedrijfsmiddel komt niet op de balans van uw bedrijf te staan. Uw solvabiliteitsverhoudingen worden derhalve niet beïnvloed;
 • uw bedrijf wentelt het restwaarderisico (economisch risico) af op Trimar
 • de mogelijkheid van tijdelijke uitbreiding van productiecapaciteit;
 • door een relatief korte looptijd bestaat de mogelijkheid sneller te moderniseren;
 • u voorkomt een mismatch tussen boekwaarde en marktwaarde.

Fiscale voordelen
Hoe kunt u blijven profiteren van de fiscale investeringsaftrek? Dit gaat als volgt. Als u in 2010 een bedrag tussen 2.200 euro en 301.800 euro investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2011

Investeringsbedrag Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan 2.200 euro 0 procent
2.201 t/m 54.000 euro 28 procent
54.001 t/m 100.000 euro 15.121 euro